x
Phone
x

Boka en demo av Curoflow

Kunder berättar

Vi frågade några kunder om hur det är att bedriva digital vård genom Curoflow och jobba i plattformen varje dag
Curoflow Digital Telemedicine Platform Icon

Aleris

Aleris är en skandinavisk vårdgivare med 130 kliniker i Sverige, Norge och Danmark. Aleris bedriver specialistvård inom ett flertal områden och de har 2 miljoner patientbesök per år. Utöver sina fysiska kliniker har Aleris även en digital psykiatrisk klinik genom Curoflow plattform, där de erbjuder psykologiska bedömningar och behandlingar till patienter i Sverige.

"Curoflow har gett oss ett smidigare patientflöde och gjort det möjligt att ha all digital patientinteraktion i ett och samma system. Genom Curoflows plattform kan patienterna enkelt skicka in sin egenremiss och när som helst få stöd av oss via chatt och videomöten. Det har också varit enkelt att anpassa frågeformulär och flöden. Vi är mycket glada över att både vår personal och våra patienter tycker att verktyget är praktiskt och enkelt."

Lina Anderhell Öberg
Enhetschef, Aleris Digital Psykiatri
Aleris psychiatry clinic through Curoflow telemedicine software

Migränhjälpen

Migränhjälpen erbjuder specialisthjälp till patienter med svår huvudvärk och migrän över hela Sverige. Kontakt, bedömning och rådgivning sker idag genom Curoflows digitala ingångar, asynkrona chatt och videomöten.

“Det går mycket snabbare att arbeta i Curoflow än systemet vi hade innan. En stor fördel är att Curoflow är synkad med Webdocs kalender så systemen pratar med varandra. Det är även smidigt med en inbyggd GDPR-säker videofunktion.”

Ann-Elise Tammar
Sjuksköterska, Migränhjälpen
Migränhjälpen telemedicine patient portal by Curoflow telehealth platform

“Curoflow har en bra och tydlig plattform. De är också väldigt lyhörda och snabba med att komma med förbättringar i plattformen, så som kund känner man att de verkligen lyssnar på en.”

Mattias Bodin
VD, Migränhjälpen

AcessCare

AccessCare är ett vårdföretag som ger avancerad sjukvård i hemmet (ASiH), på uppdrag av Region Stockholm. Deras multiprofessionella team av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, dietist, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator gör alla hembesök, för undersökning och behandling av deras patienter.

AccessCare har som målsättning att erbjuda en lättillgänglighet vård där både patienter och deras anhöriga känner en hög grad av delaktighet. Det här underlättas genom Curoflows digitala kommunikationskanaler. Genom AccessCares mobil-app kan patienter och de anhöriga exempelvis boka fysiska besök eller chatta och ha videomöten med en rad olika professioner hos sin vårdgivare.

"Curoflow är en trygghet för våra patienter då de enkelt kan kontakta oss när som helst. Vi bedriver avancerad sjukvård i hemmet och Curoflow ger oss ett mycket bra sätt att möta våra patienter även på distans. På det sättet ökar vi tillgängligheten samtidigt som vi även underlättar för vår personal i sitt dagliga arbete. Såväl formulärverktyg, gränssnitt, chatt och video har varit uppskattade funktioner som framtidssäkrar vår verksamhet och ser till att vi ligger i framkant."

Arja Autere
Verksamhetschef, ASiH AccessCare
Accesscare using Curoflow telemedicine platform for advanced in-home healthcare

Ekenhälsan

Ekenhälsan i Kållered är en av Sveriges största mottagningar med inriktning på testosteronbehandling av män. Ekenhälsan anser att det är viktigt att deras patienter enkelt ska kunna sköta sina ärenden och få svar på frågor som uppstår under en behandling. Därför erbjuder mottagningen digitala kommunikationsvägar genom både webb och mobilapp, vilket är mycket uppskattat av deras patienter.

“Curoflow har minskat administrationen och våra telefonköer vilket är ett stort lyft för både vår personal och våra patienter! Genom mobilappen kan patienterna chatta med oss, få provsvar, förnya recept m.m och vår personal hanterar inkommande ärenden när det passar dem. Curoflow är white label på riktigt och smidig att anpassa vad gäller både funktion och utseende. Patienternas funktioner i appen har vi format efter våra flöden och hela gränssnittet är designat utefter hur vi vill se ut. Det känns även bra att Curoflow på riktigt lever upp till GDPR och inte använder sig av utomeuropeiska molntjänster som riskerar våra patienters integritet."

Johan Meisel
IT-ansvarig, Ekenhälsan
Ekenhälsan patient portal through Curoflow telemedicine software

Gynhälsan IVF

Gynhälsan IVF i Jönköping är en gynekologmottagning som tar emot patienter från större delen av södra Sverige. Enligt gynekologen Marianne Holmgren Windh underlättar Curoflow bl.a. patientkommunikationen i deras fertilitetsbehandlingar.

“Snabbt och lättillgängligt för både patient och vårdgivare! Sen vi började arbeta i Curoflow, har patientsäkerheten förbättrats. Personnummer, ordinationer och bokningar riskerar inte att hamna i en miljö där obehöriga kan komma åt uppgifterna, då appen är GDPR-säkrad.”

Linda Petersson
Barnmorska, Gynhälsan IVF
Healthcare personnel at obgyn clinic working in Curoflow telemedicine platform

“Curoflows plattform ger oss ett fantastiskt smidigt och enkelt sätt att kommunicera med våra patienter”

Marianne Holmgren Windh
Gynekolog, Gynhälsan IVF

Är du nyfiken på Curoflow vårdplattform?

Undrar du hur den digitala vårdplattformen ser ut och hur den hade fungerat i ert dagliga arbete? Vill du prata med en leverantör som kommer från vården och förstår era behov? Vi diskuterar gärna er verksamhet och hur Curoflows olika funktioner skulle kunna effektivisera den. Skicka ett meddelande till oss så bokar vi in en demo av plattformen och berättar mer!

Phone