x
chat
x

Kontakta oss

Du kan aven kontakta oss via telefon:010-750 06 55

undefined%

undefined%

undefined%

6 av 10

Patienter skulle välja digitala hjälpmedel för grundläggande vårdtjänster men även för specialistvård

1 av 4

Patienter säger att de gärna byter till en vårdgivare som erbjuder digital service framför en som inte gör det

2 av 5

Patienter säger att en positiv digital upplevelse stärker deras fortroende för vårdgivaren